Hematite Crystal Stretch Bracelet

Hematite Crystal Stretch Bracelet

 

Stone: Crystal

Gold Plated